PR návštevy

Navštívte nás

Prehliadka závodu Kia Slovakia je určená pre našich obchodných partnerov, novinárov, študentov stredných odborných a vysokých technických škôl.

Predtým ako sa rozhodnete navštíviť náš závod a zaregistrovať sa v našom registračnom systéme, prečítajte si prosím pozorne všetky informácie a podmienky, za ktorých je možné navštíviť výrobný závod Kia Slovakia.


Prehliadka

Prehliadka závodu Kia Slovakia je pre všetkých návštevníkov poskytovaná bezplatne. Minimálny vek návštevníkov je 13 rokov.

Prezentáciu a prehliadku výrobných priestorov je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Minimálny počet návštevníkov v jednej skupine je 10 osôb, maximálny počet návštevníkov je 25 osôb.

Všetkým návštevníkom, ktorí majú záujem o návštevu nášho závodu odporúčame, aby sa registrovali v našom systéme s dostatočným časovým predstihom.

Pred samotným vyplnením registračného formulára si najskôr preverte a prispôsobte termín, v ktorom nás plánujete navštíviť.

 

Program návštevy

Na návštevu závodu si vyčleňte 1,5 až 2 hodiny. Program závisí od veľkosti každej skupiny. Súčasťou programu je:

- prezentačné video,

- prezentácia základných informácií o značke Kia a výrobného programu spoločnosti Kia   Slovakia,

- prehliadka výrobných hál /zvarovňa a montáž/.

 

Skupiny začínajú svoju návštevu priamo vo výrobnom závode v Tepličke nad Váhom. So svojim sprievodcom sa stretnú priamo na hlavnej vrátnici. /viď mapa závodu/. 


Čas návštevy

Čas prehliadok je prispôsobený prestávkam vo výrobe. Aby mali naši návštevníci možnosť vidieť výrobný proces v plnej prevádzke odporúčame začiatok návštevy na nasledujúcich časoch:

 

Dopoludnia:

Od 09:00 hod.

 

Popoludní:

Od 13:00 hod. 

 

Doprava a parkovanie

Doprava návštevníkov je zabezpečovaná individuálne a na vlastné náklady návštevníkov.

 

Osobné automobily

Vjazd osobných automobilov do areálu závodu nie je možný. Návštevníci môžu využiť parkovisko pred závodom /naľavo od kruhového objazdu/. Parkovanie je bezplatné.

 

Autobusy

Vjazd autobusov je možný po dohode zabezpečiť priamo do areálu závodu. Evidenčné číslo autobusu je potrebné nahlásiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred realizáciou návštevy.

 

Média

Zástupcovia médií nemusia vypĺňať registračný formulár.

Svoju požiadavku o návštevu závodu alebo interview zašlite priamo na mailovú adresu:


media@kia.sk


Školské návštevy

Školské exkurzie sú prioritne určené:

- pre žiakov posledných ročníkov základných škôl

 - študentov stredných odborných a vysokých technických škôl,

- minimálny vek návštevníkov je 13 rokov,

- maximálny počet študentov v jednej skupine je 25

- pre školské exkurzie sú vyčlenené pondelky.

 

Upozornenie:

Keďže záujem o návštevu nášho závodu zo strany škôl prevyšuje naše kapacitné možnosti, chceme Vás požiadať o rezervovanie maximálne 1 termínu pre 1 školu /v prípade vysokých škôl 1 termín na fakultu/počas školského polroka.

 

Žiadame školy, aby si zabezpečili minimálne 2 vyučujúcich na sprevádzanie študentov počas prehliadky výrobných hál.


Bezpečnosť návštevníkov

Vymedzená trasa vo výrobných halách je pre návštevníkov bezpečná a to aj napriek tomu, že sa v nich pohybujú počas plnej prevádzky. Prehliadka výrobných hál trvá približne 1 hodinu, počas ktorej návštevníci prejdú úsek dlhý približne 3 km. Trasa je bezbariérová. Podmienkou návštevy je vstup do výrobných hál v uzavretej a pevnej obuvi s pevnou podrážkou ako aj dlhé nohavice. V prípade, že návštevník nesplní všetky náležitosti, vstup do závodu mu nebude umožnený. Pred samotnou registráciou prosím zvážte svoje zdravotné predispozície.

 

Každý návštevník sa pred vstupom do areálu závodu musí oboznámiť s Pravidlami správania sa v priestoroch spoločnosti Kia Slovakia. Plné znenie pravidiel si prosím pozorne naštudujte pred samotnou registráciou. Berte prosím na vedomie, že návštevník vstupuje do priestoru výrobných hál na vlastné riziko!

Kia Slovakia si vyhradzuje právo na presun termínu alebo zrušenie návštevy.