Vaše otázky

arrow
V akom čase môžu do areálu Kia Slovakia vstupovať návštevy?
Návštevy na osobnej vrátnici sú vybavované nepretržite s výnimkou obedňajšej prestávky od 11:00h do 12:00h. Návštevy na nákladnej vrátnici sú vybavované nepretržite.
arrow
Zabudol som si trvalú ID kartu, čo mám urobiť?
Na osobnej vrátnici v priestoroch recepcie Vám bude vydaná náhradná ID karta, ktorá má platnosť jeden deň. Po vrátení náhradnej ID karty, Vám bude aktivovaná Vaša trvalá vstupná karta.
arrow
Akým spôsobom môžem uhradiť náklady spojené s vydaním IK?
Platbu je možné realizovať bezhotovostným prevodom na bankový účet SK9809000000000176078362 / 0900 / SUBASKBX, do poznámky pre prijímateľa uvediete názov spoločnosti a počet ID kariet.
arrow
Nefunguje mi IK, čo mám urobiť?
V prípade ak sa jedná o poškodenú IK sa zamestnanec externej spoločnosti alebo poverená osoba dostaví osobne do Grafického štúdia na osobnej vrátnici, kde na základe žiadosti bude vyhotovená nová IK, ktorej vystavenie bude spoplatnené. Spôsob platby je ako pri vydaní novej IK. V prípade, ak sa jedná o nefunkčnú IK bez viditeľného fyzického poškodenia, bude vyhotovená nová IK bez spoplatnenia.
arrow
Kde vybavím všetko ohľadom vstupov (ID kariet)?
Grafické štúdio, Osobná vrátnica, 1. poschodie, e-mail: evstupy@kia.sk
arrow
Čo robiť v prípade, ak som zabudol heslo pre prihlásenie do systému?
V prípade zabudnutého hesla kontaktujte prosím administrátora emailom: evstupy@kia.sk
arrow
Ako postupovať v prípade ak dôjde k vzniku škody na majetku?
V prípade ak počas Vášho pobytu v areáli Kia Slovakia ste svedkom alebo účastníkom nehody, pri ktorej je poškodený majetok, kontaktujte Vedúceho zmeny ochrany závodu nepretržite na tel. čísle: 0903 560 367
arrow
Čo mám robiť ak počas mojej práce vznikne požiar alebo úraz?
Okamžite kontaktujte Závodný hasičský útvar i na tel. čísle nepretržite: 041 515 0150 / 0112 (24 hodín)
arrow
Postup v prípade úniku nebezpečnej látky
A) V prípade úniku NL (olej, ropné látky, chemikália, elektrolyt, a pod.) vo vonkajších priestoroch areálu Kia Slovakia je potrebné udalosť okamžite nahlásiť na 24 hod. tel. č. 041 515 0150 / 0112 (Závodný hasičský útvar Kia Slovakia) a zabrániť úniku látky do kanalizácie, pôdy a spodnej vody.
B) V prípade úniku NL vo vnútorných priestoroch Kia Slovakia (napr. výrobné haly) prioritne použiť havarijnú sadu a zabrániť ďalšiemu šíreniu úniku a únik vyčistiť. V prípade úniku väčšieho rozsahu kontaktovať tel. č. 041 515 0150 / 0112.