Návštevy

Kto môže požiadať o vystavenie návštevníckej identifikačnej karty (IK)?

Jednorazové (návštevné) IK sú vydávané len pre osoby a vozidlá, ktoré jednorazovo alebo občasne vstupujú do areálu Kia Slovakia (pracovné návštevy, servisné služby, odber a odvoz výrobkov a materiálu a pod.)

Postup pre vydanie jednorazovej identifikačnej karty (IK) pre osoby

IK pre osoby sú vydávané na počkanie na recepcii osobnej vrátnici nonstop s výnimkou obeda 11.00 - 12:00

Osoba žiadajúca o vstup je povinná:

  • preukázať sa dokladom totožnosti (OP, PAS, vodičský preukaz ...)
  • uviesť meno navštívenej osoby, ktorá vykonala pred-registráciu návštevníka
  • potvrdiť podpisom oboznámenie o pravidlách platných v areáli Kia Slovakia

Návštevník obdrží jednorazovú IK. Kontaktná osoba je informovaná . Pobyt návštevníka v areáli spoločnosti je v sprievode navštívenej osoby. Návštevník je povinný dodržiavať pokyny navštívenej osoby a riadiť sa pokynmi uvedených v pravidlách na osobnej vrátnici.

Postup pre vydanie jednorazovej identifikačnej karty (IK) pre vozidlá

IK pre vozidlá sú vydávané na Nákladnej vrátnici nonstop. Povolenie k vjazdu obdržia len nákladné motorové vozidlá, motorové vozidlá určené na prepravu tovaru a osobné vozidla koncernu Hyundai – Kia.

Osoba žiadajúca o vjazd vozidlom je povinná:

  • preukázať sa dokladom totožnosti (OP, PAS, vodičský preukaz ...)
  • uviesť meno navštívenej osoby/ oddelenie, ktorá vykonala pred-registráciu
  • doklad, na základe ktorého požaduje povolenie vjazdu (dodací list, objednávka, faktúra)
  • EČV vozidla

Návštevník obdrží jednorazovú IK s povolením vjazdu s vozidlom.

Platnosť a prístupové oprávnenia

IK majú nastavené prístupové oprávnenia platné na jeden vstup a jeden výstup.

Postup pri vrátení identifikačnej karty

Pri odchode z areálu cez osobnú vrátnicu vhoďte návštevnú IK do zberného boxu, pri výstupe s vozidlom cez nákladnú vrátnicu IK odovzdajte pracovníkovi strážnej služby.

Postup pri nevrátení, poškodení a strate IK

Stratu IK je nutné okamžite nahlásiť na telefónne číslo 041/5151000 alebo email evstupy@kia.sk !!!

Návštevné parkovisko

Parkovisko je určené na parkovanie osobných vozidiel len pre pracovné návštevy. Jedná sa o nestrážené parkovisko.