Online správa vstupov

Záložka eVSTUPY je určená ku kompletnej správe vstupov pre externé firmy, ktoré sú zmluvným partnerom spoločnosti Kia Slovakia. K získaniu prístupu je potrebná registrácia.

Prostredníctvom eVSTUPY má registrovaný žiadateľ možnosť:

  • zadávať nové žiadosti o vstup pre firmu
  • prístupovať ku kompletným zoznamom osôb a vozidiel, zadávať nové záznamy, editovať a blokovať ID karty
  • získať prehľad školení BOZP jeho pracovníkov
  • overiť platnosť Identifikačnej karty