Návštevy závodu

Navštívte nás

Prehliadka závodu Kia Slovakia je určená pre našich obchodných partnerov, novinárov, študentov stredných a vysokých technických škôl, ako aj záujemcov z radov verejnosti.
Predtým ako sa rozhodnete navštíviť náš závod a zaregistrovať sa v našom registračnom systéme pre návštevníkov, prečítajte si prosím pozorne všetky informácie a podmienky, za ktorých je možné navštíviť výrobný závod Kia Slovakia.


Na začiatok stránky


Prehliadka

Prehliadka závodu Kia Slovakia je pre všetkých návštevníkov poskytovaná bezplatne. Minimálny vek návštevníkov je 15 rokov.

Prezentáciu a prehliadku výrobných priestorov je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Minimálny počet návštevníkov v jednej skupine je 15 osôb, maximálny počet návštevníkov je 40 osôb.

Všetkým návštevníkom, ktorí majú záujem o návštevu nášho závodu odporúčame, aby sa registrovali v našom systéme s dostatočným časovým predstihom.

Pred samotným vyplnením registračného formulára si najskôr preverte a prispôsobte termín, v ktorom nás plánujete navštíviť.


Na začiatok stránky


Program návštevy

Pre návštevu závodu si vyčleňte 1,5 až 2 hodiny. Program závisí od veľkosti každej skupiny. Súčasťou programu je:
- reprezentačné video,
- prezentácia základných informácií a výrobného programu spoločnosti Kia  Slovakia,
- prehliadka výrobných hál /lisovňa, zvarovňa a montáž/.

Skupiny menšie ako 30 osôb
Skupiny, ktoré majú menej ako 30 členov začínajú svoju návštevu priamo vo výrobnom závode v Tepličke nad Váhom. So svojim sprievodcom sa stretnú priamo na hlavnej osobnej recepcii. /viď mapa závodu/. Predpokladaná dĺžka návštevy je 1,5 hodiny.

Skupiny väčšie ako 30 osôb
Všetky skupiny, ktoré majú viac ako 30 členov začínajú svoju návštevu v Tréningovom centre spoločnosti Kia Slovakia, ktoré sa nachádza v obci Gbeľany. /viď. mapa závodu/

Všetky skupiny začínajúce svoju návštevu v Tréningovom centre v Gbeľanoch si môžu svoj základný program rozšíriť o prehliadku priestorov Tréningového centra.
Predpokladaná dĺžka návštevy v tomto prípade dosiahne 2 hodiny.


Na začiatok stránky


Čas návštevy

Čas prehliadok je prispôsobený prestávkam vo výrobe. Aby mali naši návštevníci možnosť vidieť výrobný proces v plnej prevádzke odporúčame začiatok návštevy na nasledujúcich časoch:

Dopoludnia:
Od 09:00 hod.

Popoludní:
Od 12:30 hod.


Na začiatok stránky


Doprava a parkovanie

Doprava návštevníkov je zabezpečovaná individuálne a na vlastné náklady návštevníkov.

Osobné automobily
Vjazd osobných automobilov do areálu závodu nie je možný. Návštevníci môžu využiť veľkokapacitné záchytné parkovisko pred závodom /naľavo od kruhového objazdu/. Parkovanie je bezplatné.

Autobusy
Vjazd autobusov je možné zabezpečiť priamo do areálu závodu, ako aj Tréningového centra. Evidenčné číslo autobusu je potrebné nahlásiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred realizáciou návštevy.


Na začiatok stránky


Média

Zástupcovia médií nemusia vypĺňať registračný formulár.
Svoju požiadavku o návštevu závodu alebo interview zašlite priamo na mailovú adresu:

media@kia.sk


Na začiatok stránky


Školské návštevy

Školské exkurzie sú prioritne určené:
- pre študentov stredných a vysokých technických škôl,
- minimálny vek návštevníkov je 15 rokov,
- maximálny počet študentov v jednej skupine je 40,
- pre školské exkurzie sú vyčlenené pondelky a utorky.

Upozornenie:
Kedže záujem o návštevu nášho závodu zo strany škôl prevyšuje naše kapacitné možnosti, chceme Vás požiadať o rezervovanie maximálne 1 termínu pre 1 školu /v prípade vysokých škôl 1 termín na fakultu/ počas školského polroka.

Žiadame školy, aby si zabezpečili minimálne 2 vyučujúcich na sprevádzanie študentov počas prehliadky výrobných hál.


Na začiatok stránky


Verejnosť

Záujemcovia z radov verejnosti nás môžu navštíviť každý posledný štvrtok v mesiaci. Je možné prihlásiť sa jednotlivo, aj ako skupina. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 40 osôb. Po prekročení uvedenej hranice bude žiadateľovi o návštevu ponúknutý termín v nasledujúcom mesiaci.

V prípade, že počet nahlásených osôb na 1 termín bude nižší ako 15, spoločnosť Kia Slovakia si vyhradzuje právo na ich presunutie na ďalší voľný termín.


Na začiatok stránky


Bezpečnosť návštevníkov

Vymedzená trasa vo výrobných halách je pre návštevníkov bezpečná a to aj napriek tomu, že sa v nich pohybujú počas plnej prevádzky. Prehliadka výrobných hál trvá približne 1 hodinu, počas ktorej návštevníci prejdú úsek dlhý približne 3 km. Trasa je bezbariérová. Podmienkou návštevy je vstup do výrobných hál v uzavretej a pevnej obuvi s pevnou podrážkou ako aj dlhé nohavice. V prípade, že návštevník nesplní všetky náležitosti, vstup do závodu mu nebude umožnení. Pred samotnou registráciou prosím zvážte svoje zdravotné predispozície.

Každý návštevník sa pred vstupom do areálu závodu musí oboznámiť s Pravidlami správania sa v priestoroch spoločnosti Kia Slovakia. Plné znenie pravidiel si prosím pozorne naštudujte pred samotnou registráciou. Berte prosím na vedomie, že návštevník vstupuje do priestoru výrobných hál na vlastné riziko!


Na začiatok stránky